Barnas skiskole

Hverdag: Smittevern på Barnas skiskole

Ofte stilte spørsmål og viktig informasjon i forbindelse med smittevern på skiskolen.

Vi er stolte over å kunne skape skiglede hos barn og unge gjennom lek, læring og mestring. Fysisk aktivitet er viktig for barns helse. Skiforeningen vil gjøre alt for å legge til rette for en forsvarlig gjennomføring av Barnas skiskole også til vinteren, som etter all sannsynlighet kommer til å være preget av koronaviruset.

Vi forholder oss hele tiden til gjeldene retningslinjer for smittevern. Det er viktig å presisere at planene kan endre seg om det kommer oppdaterte retningslinjer fra myndighetene.

Dersom du er ledsagere i en barnehage/skole finner du viktig informasjon HER.

 

HVORDAN HAR DERE KONTROLL OVER DELTAKERE PÅ BARNAS SKISKOLE?

Vi har gjennom deltakerlister god kontroll på hvem som befinner seg på skiskolen til enhver tid.

HVORDAN VIL DERE ORGANISERE UTLÅN AV SKO/SKI? 

Vi vil sterkt oppfordre alle som har mulighet til å medbringe eget utstyr. Kanskje utstyr kan lånes av en nabo, kjøpes rimelig på Finn.no, leies gjennom BUA etc. For de som likevel trenger å låne utstyr fra oss vil vi sørge for at utlånsordningen er godt organisert og i god avstand fra hverandre.

HVORDAN TENKER DERE SMITTEVERN UNDER SKILEIKEN?

Vi vil legge til rette for at ankomst til skiskolen er godt organisert gjennom oppmerkede møteplasser.
I selve skileiken vil vi legge opp til faste grupper hver gang og innenfor det antallet myndighetene til enhver tid tillater. Det vil være en gjennomtenkt plan når det gjelder hvilke aktiviteter og hvilket utstyr som brukes, spesielt med tanke på nærkontakt. Vi vil unngå store ansamlinger med alle barna i skileiken og kun basere oss på aktiviteter gruppevis.

HVORDAN VIL BUSSTRANSPORT HÅNDTERES? 

Vi har en tett dialog med busselskapet når det gjelder organisering av transport til/fra skiskolen. Bussene vil ikke kjøre med full kapasitet og det vil legges til rette for tilstrekkelig med avstand mellom gruppene. I tillegg vil det være gode rutiner når det gjelder av- og påstigning for å overholde retningslinjer for smittevern.

HVA SKJER DERSOM KURSET BLIR UTSATT? 

Dersom kurset blir utsatt vil vi komme tilbake til evnetuell ta-igjen-dag eller hva som evnetult vil skje med tapte skiskoledag(er). 

VIL DELTAKERE FÅ PENGENE REFUNDERT VED ET NYTT SMITTEBRUDD/NY NEDSTENGING? 

Dersom myndighetene pålegger Skiforeningen krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av Covid19 vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i skiskoleperioden vil deltakerne få refundert tapte kursdager.

Dersom en barnehage/SFO/AKS blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med Covid19 vil Skiforeningen ikke kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene. 

ER DET SAMME INSTRUKTØR HVER GANG?

Vi etterstreber å bruke samme instruktør på de ulike gruppene hver gang.

BRUKER INSTRUKTØRENE MUNNBIND OG/ELLER VISIR?

Vi har munnbind og visir tilgjengelig på skiskolen for instruktørene. Dette benyttes ved behov.  

HVA SKJER DERSOM SMITTE OPPDAGES PÅ SKISKOLESTEDET?

Dersom smitte skulle oppstå på skiskolen følger vi følgende informasjon. Avgjørelsen på om skiskolen skal fortsette som normalt vil bli tatt i samråd med kommunens ansvarlige for smittesporing.

HAR DU IKKE FÅTT SVAR PÅ DET DU LURER PÅ? 

Ta kontakt med oss på kurs@skiforeningen.no

Til ledsagere i barnehage/SFO/AKS

Detaljert informasjon til deg som skal følge barna fra barnehage/SFO/AKS til skiskolen

Les mer

Affiliates