Inkluderingsprosjekter

Alle kan være aktive med Skiforeningen

Skiforeningen ser på det som en viktig oppgave å få alle i aktivitet, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor tilbyr vi "friplasser" til mange av våre aktiviteter og arrangementer. Friplassene er forbeholdt lavinntektsfamilier og det er enkelt og anonymt å søke.

Midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og midler fra Barnas skifond i samarbeid med Veidekke og andre private givere, sørger for at friplasser blir mulig.

Dersom du vil være med å støtte Barnas skifond kan du lese mer her

Under finner du en oversikt Skiforeningens inkluderingstilbud.

 

 

 

 

Friplasser på Barnas skiskole

Vi låner også ut utstyr gratis.

Les mer

Friplass på barne- og ungdomskurs

Vi ønsker at våre skikurs for barn og ungdom mellom 9 og 16 år skal være for alle.

Les mer

Friplasser Holmenkollen sommerskiskole

Les mer

Affiliates