Inkluderingsprosjekter

Alle kan være aktive med Skiforeningen

Skiforeningen ser på det som en viktig oppgave å få alle i aktivitet, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Derfor tilbyr vi "friplasser" til mange av våre aktiviteter og arrangementer. Friplassene er forbeholdt lavinntektsfamilier og det er enkelt og anonymt å søke.

Midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og midler fra Barnas skifond sørger for at friplasser blir mulig.

Dersom du vil være med å støtte Barnas skifond kan du lese mer her

Under finner du en oversikt Skiforeningens inkluderingstilbud.

 

 

 

 

Affiliates