Nettbutikk og kjøp av medlemskap

Familiemedlemskap

Regular

990,-

Hovedmedlemskap

Regular

690,-

Husstand: ektefelle

Regular

270,-

Husstand: barn

Regular

270,-

Barn/ ungdom (0-25 år)

Regular

370,-

Seniormedlemskap (Over 67 år)

Regular

420,-

Livsvarig medlem

Regular

13800,-

Affiliates