Kjøpsvilkår

Når du kjøper et medlemskap, kurs eller produkt i Skiforeningens nettbutikk, går du med på følgende vilkår.

Vilkår for kjøp av medlemskap

Medlemskap i Skiforeningen er personlig og medlemskapet er ikke gyldig før kontingenten er innbetalt og det foreligger kvitteringstrykk på medlemskortet,  dette bestilles når man betaler medlemskontingenten. Man kan også bruke Skiforeningens medlemsapp eller tilsendt kvittert medlemskort på epost som medlemsbevis. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. For nye medlemmer som betaler kontingenten på nett får man en ordrebekreftelse på epost umiddelbart. Denne ordrebekreftelsen kan man benytte som medlemsbevis intill man mottar kvittert medlemskort på epost eller via Skiforeningens medlemsapp. Dette vil du motta så snart vi har mottatt innbetalingen fra Bankenes betalingssentral/ Netaxept, dette tar ca en uke fra medlemskapet er betalt på nett/faktura

Ved inngåelse eller fornyelse av familiemedlemskap får alle i familien eget medlemsnummer så fremt dette er registrert ved innmelding eller konvertering. Medlemskort til resten av familien sendes ut på epost og er tilgjengelig i Skiforeningens medlemsapp når hovedmedlemmet i familien har betalt og innbetalingen er registrert mottatt fra Bankenes betalingssentral/ Netaxept. Ungdomsmedlemskap/Student gjelder for enkeltstående medlemskap fra 0-25 år. Ergo hvis man er student og 26 år eller eldre kvalifiserer dette ikke til studentmedlemskap.

Gavemedlemskap: Man kan gi et medlemskap i gave for 1 eller 5 år i medlemskategoriene hovedmedlemskap, ungdomsmedlemskap og senior. Regningen sendes da til deg som betaler. Pris for dette er årskontingent * antall år. Mottager av gaven vil da for den perioden medlemskapet er betalt for motta kvittert medlemskort. Ved giverperiodens slutt vil medlemskontingenten for kommende år sendes til gavemottager. Man kan også gi livsvarig medlemskap i gave. Da sendes medlemskontignenten til giver første gang og deretter vil gavemottager få kvittert medlemskort hvert år så lenge man lever. De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hoved-medlemmer. Kontingenten avsettes til et fond. Bare rentene av fondet kan disponeres av foreningens styre. Fondets midler anbringes av foreningen etter samme prinsipper som gjelder for umyndiges midler. Styret kan, med rådets samtykke, også anbringe midlene som rentebærende bygge- og pantelån i foreningens anlegg.

Deltagelse i skirenn

Skiforeningens medlemmer kan tegne sesonglisens for deltagelse i terminlisterenn hos Norges Skiforbund. Skiforeningen dekker ingen kostnader forbundet med deltagelse. Den enkelte er selv ansvarlig for å dekke kostnader samt innebetale rennavgiften til den gjeldene arrangør.

Antidoping

Skiforeningen er en klubb under Norges Skiforbund og en del av idretten og Norges idrettsforbund. Medlemmer i Skiforeningen er forpliktet til å følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités bestemmelser om doping. De finner vi i NIFs lov, kapittel 12.

Skal du delta i skirenn som medlem av idrettslaget Skiforeningen, bør du kjenne til reglene. Vi oppfordrer deg til å ta Antidoping Norges antidopingopplæring "Ren utøver", den finner du her: http://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

Les mer om antidopingarbeidet her!

Skiforeningens vedtekter

Under følger et utdrag fra Skiforeningens lover som omhandler formål og medlemskap.

§1 Foreningens navn er «Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme», stiftet den 4. januar 1883. Den har sitt kontor i Oslo.

§2 Foreningen har til formål å virke for utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv. Foreningen formidler skihistorie og arrangerer skirenn i Holmenkollen. Foreningen er åpen for alle.

§3. Medlemmer av foreningen er:
a. Æresmedlemmer, valgt av generalforsamlingen etter innstilling av Styre og Råd.
b. Av styret innbudte medlemmer.
c. Livsvarige medlemmer.
d. Årsbetalende medlemmer.

De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hoved- medlemmer. Kontingenten avsettes til et fond. Bare rentene av fondet kan disponeres av foreningens styre. Fondets midler anbringes av foreningen etter samme prinsipper som gjelder for umyndiges midler. Styret kan, med rådets samtykke, også anbringe midlene som rentebærende bygge- og pantelån i foreningens anlegg.

Kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer fastsettes av general-forsamlingen. Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med konsumprisindeks uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i konsumprisindeksen, og kan avrundes opp til nærmeste 10-krone.

Skiforeningens medlemsår løper fra 1. september til 31. august. Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 1. september, ansees som medlem for det følgende år. Enhver som skylder kontingent for 2 år, kan av styret strykes som medlem uten at foreningens krav for skyldig kontingent bortfaller.

§4.Foreningens medlemmer som har betalt forfalt kontingent har fri adgang til hopprenn Holmenkolldagen, fri adgang til Skimuseet og moderasjon på overnatting på stuene, og forøvrig de medlemsfordeler som styret har bestemt.

Handler et medlem mot foreningens lov og/eller andre bestemmelser, skader foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan det av styret strykes som medlem. Vedkommende kan bringe saken inn for rådet til endelig avgjørelse.

Les mer her: Skiforeningens formål og vedtekter

Vilkår for kurspåmelding

1. Påmeldingen er bindende. Påmeldingsbekreftelse vil bli sendt per e-post. Etter angrerettloven har du likevel 14 dagers ubetinget angrerett. Henvendelser sendes til kurs@skiforeningen.no

2. Eventuell avmelding sendes til kurs@skiforeningen.no. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) kan refusjon av kursavgift vurderes etter søknad. Dersom refusjon tildeles, belastes et administrasjonsgebyr på 25 % av den totale kursavgiften. Dersom deltaker av andre årsaker er forhindret i å delta på èn eller flere kursdager/kvelder er dette deltakerens eget valg og refusjon vil i dette tilfellet ikke tildeles. Skiforeningen kan i slike tilfeller heller ikke garantere for mulighet til å ta igjen den/de tapte kursdagene/kveldene på et senere kurs.

3. Avlysning eller utsettelser. Ved vær - og føreforhold eller andre forhold som ligger utenfor Skiforeningens kontroll, forbeholder Skiforeningen seg retten til å avlyse eller utsette deler av kurset uten å være økonomisk forpliktet ovenfor de påmeldte. Dersom en barnehage/SFO/AKS eller en privatperson blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med Covid19 vil Skiforeningen ikke kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene. Dersom myndighetene pålegger Skiforeningen krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av Covid19 vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i skiskoleperioden/kursperioden vil deltakerne kun få refundert tapte kursdager.

4. Skiforeningen tar ikke ansvar for personlige eiendeler som er medbrakt til kursstedet.

5. Skiforeningen forbeholder seg retten til å sende ut Skiforeningens gratis nyhetsbrev via e-post til våre kursdeltakere. Dersom du ønsker å melde deg av, klikk på nederste link i nyhetsbrevet: ”her kan du melde deg av våre nyhetsbrev”.

6. Dersom du har en gyldig rabattkode som ikke benyttes under påmelding, vil du ikke få rabatten refundert i etterkant. 

7. For aktiviteter/arrangmenter med barn/ungdom under 20 år gjelder følgende: Skiforeningen har ansvarsforsikring for alle sine arrangementer. Arrangøren har tegnet ulykkesforsikring for deltagere under 20 år på arrangementer i regi av foreningen. Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade inntruffet på arrangementet. Skade må meldes til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadeuhellet inntruffet for at forsikringen skal være gyldig. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle). For ytterligere spørsmål og vilkår knyttet til forsikringen, ta kontakt med Skiforeningen. Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring.

8. For aktiviteter/arrangementer med voksne over 20 år gjelder følgende: Skiforeningen har ansvarsforsikring for alle sine arrangementer. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av aktiviteten. Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring.

Spesielle tilleggsvilkår for voksenkurs:

6. Skiforeningen er ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på kurs.
 

7. Dersom det er færre enn tre påmeldte på kurset, kan det bli avlyst, flyttet eller slått sammen med et tilsvarende kurs. Hvis du ikke finner et annet kurs som det passer å delta på, refunderes hele kursavgiften.

8. Det er mulig å bytte kurs inntil èn uke før kurstart, dersom vi har ledig kapasitet.

9. Avlysning, flytting eller utsettelser. Ved vær - og føreforhold eller andre forhold som ligger utenfor Skiforeningens kontroll, forbeholder Skiforeningen seg retten til å avlyse, flytte eller utsette deler av kurset. Ved avlysning forbeholder Skiforeningen seg retten til å beholde inntil 50 % av deltakeravgiften til dekning av faste utgifter. Se generelle kursvillkår for informasjon om avlysning pga. Covid 19 eller når kursdeltakeren er satt i karantene. 

11. Spesielle tilleggsvilkår ved påmelding til helgeskikurs:

- Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for regninger som gjelder ytelser som ikke inngår i helpensjontilbudet på hotellet/overnattingssted (f.eks. drikkevarer til måltider, roomservice m.m.), og skader som påføres hotell/overnattingssted som følge av uaktsom eller forsettelig opptreden av deltakeren selv. 

- Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes kun ved sykdom og legeerklæring. Ved sykdom trekkes et administrasjonsgebyr på 25%. 

 

Vilkår ved kjøp av fysiske varer i Skiforeningens nettbutikk.

Priser: Alle oppgitte priser er i norske kroner inkl. MVA.  

Betaling: Å handle hos Skiforeningen er sikkert, du betaler for varen med en gang. Varen blir sendt så fort beløpet er trukket fra konto.  

Forsendelse: Vi ekspederer alle bestillinger innen 48 timer . Dersom dette skulle vise seg umulig, vil vi umiddelbart ta kontakt for å si ifra, samt gi mulighet til å heve bestillingen. Prisene i nettbutikken er eksklusiv frakt, du velger selv om du ønsker varen tilsendt pr post eller om du vil hente den i vår resepsjon. Se de ulike varene for priser og fraktkostnad.

Angrerett: Når du mottar fysiske varer (gjelder ikke medlemskap og kurs) fra oss vil det ligge ved et angrefristskjema. Hvis du ønsker å returnere varen så må vi få beskjed om det innen 14 dager etter varens ankomst. Det medfølgende skjemaet fylles så ut og returneres til oss sammen med varen. Returporto betales av avsender og sendes med posten som en normal pakke uten postoppkrav.  

Trygghet: Dersom det mot formodning skulle være en feil ved varen, returner den til oss med en kort beskrivelse av problemet. Oppgi også om du ønsker ny vare eller pengene i retur. Viktig: Dersom du ønsker pengene tilbake, husk kontonummer vi skal overføre beløpet til!   Mer informasjon om kjøp og salg via Internett kan du finne på følgende steder: Kjøpsloven, Forbrukerrådet, Markedsføringsloven Nsafe.  

Retur: Dersom du ønsker å returnere de kjøpte varer til oss, uansett om det gjelder angrerett eller feil på produktet, så send det til adressen:   Skiforeningen Kongeveien 5 0787 OSLO  

Reklamasjon: Du kan reklamere på en feil eller skadet varer innen 14 dager. Når du mottar varer fra oss vil det ligge ved et angrefristskjema. Hvis du ønsker å returnere varen så må vi få beskjed om det innen 14 dager etter varens ankomst. Det vedlagte skjemaet fylles så ut og returneres til oss, sammen med varen.Vilkår for at varene skal kunne byttes, er at de er ubrukte, orginalinnpakningen er uskadd og faktura/returnota fylt ut. Om returen gjelder en reklamasjon, må varen være rengjordt og vasket. Disse regler gjelder uten unntak. Send tilbake pakken i orginalinnpakningen godt pakket med betalt returfrakt. Pakken må ikke sendes mot postoppkrav.

Angrerettskjema kan lastes ned her

Tilbudsvarer

Tilbudsvarer byttes desverre ikke.

Personopplysninger

Når du melder deg inn i Skiforeningen eller på et kurs, en aktivitet eller et arrangement, ber vi om personopplysninger fra deg. Vi behandler personopplysningene forsvarlig og i samsvar med personvernloven.Skiforeningen kan bruke dine personopplysninger for kommunisere med deg om medlemskapet ditt eller kjøp du har gjort hos oss. Vi videreformidler ikke personopplysninger til andre parter. Vi har databehandleravtaler med alle våre tekniske leverandører, som sikrer at personvernloven følges. 

Det er generalsekretæren i Skiforeningen som har ansvaret for personopplysninger som samles inn. Vedkommende er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroller, og at eventuelle avvik fra retningslinjer og lovverk meldes inn og rettes.
 
Skiforeningens personvernerklæring

Affiliates