Skimuseet og hopptårnet

Fakta Holmenkollbakken

Visste du at det er totalt brukt 1000 tonn stål i konstruksjonen av Holmenkollbakken?

3. mars 2010 ble Holmenkollbakken offisielt åpnet. Den kan smykke seg med tittelen som verdens mest moderne hoppbakke. Starthuset ruver ca. 64 meter over bakken, og det er 1000 tonn stål i konstruksjonen. Her er alle faktaene om bakken:

Tilløpet 
-   Tilløpet er totalt 96,95 meter langt.
-   På det bratteste er vinkelen 36 grader.
-   Høyde på hoppet er 3,0 meter.
-   Bredden på sporet/sporkassen er 2,77 meter.

Unnarennet 
-   I unnabakken er hillsize på 134 meter, og K-punkt er 120 meter.
-   På det bratteste er vinkelen 35,7 grader som måles etter 105,6 meter fra hoppet
-   Vinkelen ved hillsize er 30,8 grader.
-   Bredden på unnarennet er 25,2 meter.

Diverse 
-   Høydeforskjellen fra hoppkant til K-punkt er 59,1 meter.
-   Det er ca. 250 trappetrinn opp til toppen.
-   Holmenkollbakken ligger ca. 425 meter over havet.

Byggmateriale: 
-   Tårn-/tilløpskonstruksjon er lagd av stål. Tribunene er lagd av stål og betong. Totalt er det 1000 tonn stål i hele konstruksjonen.

Utbygger: 
-   Oslo kommune er anleggseier og står for utbyggingen.

Arkitekter: 
-   JDS Arkitekter (dansk/belgisk arkitektkontor).

Holmenkollbakken er den nyeste hoppbakken i verden og den første bakken med permanent vindskjerm som en del av den designmessige konstruksjonen.
Denne bakken er unik på mange måter, blant annet er hoppbakken lagd av stål, noe som det ikke finnes maken til i hele verden. Den er et monument som viser ingeniørkunst i verdensklasse.Bakken er tilrettelagt for utøverne, dommere, presse og publikum med kabinheis som går helt til toppen.
Det er også ny dommertribune, ny kongetribune og bedre fasiliteter for publikum. 

Samarbeidspartnere