Skimuseet og hopptårnet

Visit Holmenkollen

Visit Holmenkollen er et samarbeid mellom ulike aktører i Holmenkollen hvor målet er å fremme området Holmenkollen som en destinasjon. 

Samarbeidspartnere