Informasjon

Har vi din e-post?

Publisert 27.05.2020

Kjære medlem i Skiforeningen,

Skiforeningen sendte 26.05.2020 ut en SMS til medlemmer som vi mangler e-postadresser til. Har du mottatt SMS, men fortsatt ikke levert din e-postadresse kan du sende denne på e-post til medlem@skiforeningen.no.

Grunnen til at vi nå ber om mailadresser er at vi ved starten av nytt medlemsår kommer til å sende medlemskortet ditt via e-post. 

Ikke mottatt SMS, men byttet e-postadresse? Da kan du sende denne til oss på medlem@skiforeningen.no

 

Samarbeidspartnere