Dette mener Skiforeningen om Østmarka nasjonalpark

Skiforeningen er bekymret fordi friluftslivet kommer i annen rekke i forslaget om nasjonalpark i Østmarka.

Tekst: Trine Rom Giving Foto: Magnus Nyløkken

Publisert 21.12.2022

Skiforeningen har fulgt arbeidet med nasjonalpark i Østmarka tett siden forslaget ble fremmet i 2012, og har i flere sammenhenger stilt spørsmål ved om nasjonalpark er en god idé.

Friluftslivet vil komme i andre rekke

Mange har sagt at nasjonalpark vil være en viktig seier også for friluftslivet i Østmarka, men dessverre ser vi, både i prosessen frem til og i selve høringsforslaget, at dette ikke er tilfellet.

Det er viktig å minne om at friluftslivet allerede har gode vilkår gjennom markaloven. Nasjonalpark er ikke nødvendig for å sikre friluftslivet i Østmarka. Vernemyndighetene må avveie om naturverdiene i Østmarka er så høye at det er riktig med et vern som nasjonalpark, eller om en mildere verneform som legger færre begrensninger på friluftslivet kunne vært valgt.

Skiforeningens viktigste innspill i høringen vil være:

  • Vern kun etter markaloven § 11 burde vært utredet.
  • Et nytt vern må ikke svekke markalovens status. 
  • Det bør gjennomføres en konsekvensutredning av hvordan verneforslaget vil påvirke friluftslivet. 
  • Det må være mulig å opprettholde dagens standard på skiløypenettet i Østmarka, og å legge om løyper der det er nødvendig for å opprettholde tilbudet. 
  • Vangen skistue må kunne fortsette sin aktivitet uten nye restriksjoner. 

Les hele uttalelsen her.

Samarbeidspartnere