Portrett Kåre Haug.
Kåre Haug har idé, manus og regi på kjentmannshåndbok nummer 15, som ble lansert i september.

Kjentmannen

Det er 58 år siden Kåre Haug (77) tok sitt første kjentmannsmerke, og han har ingen planer om å gi seg.

Tekst: Trine Giving Foto: Magnus Nyløkken

Publisert 15.08.2018

Hva er egentlig kjentmannsmerket?

Kjentmannsmerket får du hvis du finner frem til et visst antall kjentmannsposter i løpet av en sesong. Postene er lagt til steder i Oslomarka med spesielle naturforhold eller interessant historie, og gir deg mulighet til å lære helt nye områder i Marka å kjenne. Postene er samlet i Kjentmannshåndboken, som kommer ut annethvert år.

Hvor mange kjentmannsmerker er det blitt opp gjennom årene?

Den første kom i 1990, og til høsten lanserer vi den 15. utgaven. Formålet med kjentmannsmerket har vært og er å bringe turgåerne ut av de mest brukte veier, stier og løyper, og inn på nye områder av Marka, for å øke tur- og naturopplevelsene. De første kjentmannspostene ble satt ut i Oslomarka i 1962 og var kort beskrevet på et gult ark. Etter hvert ønsket brukerne seg mer informasjon og fakta, og i 1990 ble kjentmannspostene samlet i kjentmannshåndbøker.

Kjentmannshåndboken

Kjentmannshåndboken inneholder som 50 kjentmannsposter

2018-2021-utgaven er kjentmannshåndbok nr. 15 etter relanseringen i 1990.

Boken skal gi deg inspirasjon til varierte turer i Maka både sommer og vinter.

Hvorfor er du så glad i kjentmannsmerket?

Jeg er så nysgjerrig på alt det Marka har å by på, og gjennom arbeidet med kjentmannspostene kan jeg bidra til at enda flere får oppleve og lære mer om Marka. Jeg har padlet, syklet, løpt og gått på ski i Marka i alle år, og det er 58 år siden jeg fikk mitt første kjentmannsmerke.

Kjentmannshåndboken kommer ut hver andre år. Hvordan klarer du å finne nye poster til hver utgave?

Vi ber om og får inn ganske mange tips til poster, og jeg holder selv en god oversikt over ulike temaer og steder, som trigonometriske punkter, høye og lave topper, gruver, skjerp, vassdrag, tunneler, dammer, historiske steder og ruiner for å nevne noe. I hver utgave av kjentmannshåndboken prøver vi å spre postene slik at det er poster i alle de ulike områdene av Marka. Vi gjenbruker også poster fra tidligere.

Hvor mye tid bruker du på å lage én kjentmannspost?

Det varierer, men det er tidkrevende arbeid. Først må vi finne ut hvor posten skal være, deretter må vi på en befaring,  og så må vi sette sammen en beskrivelse av posten som inneholder tekst, bilder, kart, kartreferanse og gps-verdi.

Har du et favorittområde i Marka?

Nei. Eller jo! Jeg er glad i hele Marka, men Krokskogen med Mørkgånga og utsikten over Hole og Ringerike er ekstra flott og spennende.

Du har vært frivillig i Skiforeningen i en årrekke. Hva gir det deg? 

Jeg fikk et diplom for frivillig innsats en gang for mange år siden, og teksten på det sier veldig mye: Det er ikke skyhøy lønn som bestemmer betydningen av et arbeid. Det er ingen timeliste som kan forklare hvor mye du har gitt av deg selv. Den største jobben er nettopp den som ingen kan sette en prislapp på. Den viktigste tiden du gir, er den du aldri målte.

Samarbeidspartnere