Miljøprofil

Vi jobber hver dag for at alle deler av driften er så bærekraftig og klimavennlig som mulig.

Publisert 22.01.2021

Skiforeningen sikrer et bærekraftig friluftsliv gjennom tilrettelagte aktiviteter nær der folk bor. Så man enkelt kan fylle fritiden sin med meningsfullt innhold. Fordi vi vet at en time eller en dag ute i Marka gir våre medlemmer akkurat det påfyllet av energi de trenger i en travel hverdag. 

20210109_115730a.jpg

Skiforeningen skal

  • fremme det kortreiste friluftslivet gjennom å legge til rette for at Marka skal kunne brukes hele året
  • tilby brukerne sykkel- og skibuss for å kunne komme seg ut i Marka på en miljøvennlig måte
  • spre kunnskap for å inspirere og lære brukerne å ta vare på naturen de ferdes i
  • ved forvaltning av eiendommer ha et sterkt miljøfokus
  • vektlegge og integrere miljøhensyn ved innkjøp av produkter og materialer
  • fortrinnsvis velge gjen-/ombruk av materialer

Skiforeningen er miljøfyrtårnsertifisert og skal kontinuerlig jobbe for å forbedre miljøprestasjoner.

_27A2527.jpg

Et bærekraftig friluftsliv - Skiforeningens miljøarbeid oppsummert

Friluftslivsmulighetene i Marka er noe av det mest verdifulle vi som bor i og rundt hovedstaden har. Kort vei til skiløyper, stier og sykkelveier, markastuer, teltplasser og badevann. At det er enkelt å være aktiv der man bor, har en positiv klimaeffekt.  

Skiforeningen jobber hver dag for at alle deler av driften er så bærekraftig og klimavennlig som mulig. På mange områder kan vi vise til gode resultater, på andre områder kan vi bli bedre.  

El-løypemaskiner

Et eksempel er maskinparken vår. Utskifting av de eldste og mest forurensende løypemaskinene og snøskuterene er høyt prioritert. Nye maskiner leveres med euro VI-motor som er det mest miljøvennlige dieselalternativet på markedet. Faktisk viser tester at eksos fra denne type Euro VI-motorer inneholder færre partikler når den kommer ut av motoren, enn den hadde i luften rundt.

Les her artikkel fra 12.04.2021 om Skiforeningens prøvekjøring av el-løypemaskiner. 

Det finnes el-løypemaskiner på markedet, men disse har svært begrenset rekkevidde (1-2 timer, dvs 10-20 km) og egner seg derfor foreløpig ikke for Skiforeningens store løypenett. Vi bruker vår posisjon til å påvirke produsentene. Det vil vi fortsette med. Målet på lengre sikt er å skifte ut hele Skiforeningens maskinpark med el-drevne kjøretøy. Andre mindre grep kan vi gjøre mens vi venter. God løypelogistikk og god informasjon til brukerne er noen eksempler. Det kan være en skuffelse at en løype ikke er blitt preparert, men det kan også finnes en god grunn til hvorfor. Det er jo ikke nødvendigvis slik at en skiløype må være nypreparert samme dag for å være god. Under stabile forhold med jevn kulde kan det tvert imot være bedre å la sporene stå enn å preparere på nytt. Dette er daglige vurderinger som gjøres gjennom vinteren. Fornuftig løypepreparering er bærekraftig.  

jarle-1.jpg

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer skal ha en grønn profil, i alt fra transport til avfallshåndtering. Det samme gjelder og markastuene. Grisene på Vangen skistue i Østmarka er en kreativ løsning for å gjenbruke matavfallet.  

Bygg

Ikke minst skal bygningsmassen forvaltes på en bærekraftig måte. Miljøhensyn skal vektlegges og innlemmes ved utbedringer. En forutsetning for bærekraftige bygg er godt vedlikehold. Etterisolering, utskiftning av eldre vinduer, mer miljøvennlige energikilder og redusering av vannforbruket er noen eksempler på områder der Skiforening målrettet har jobbet med miljøforbedringer. Varmepumper har erstattet oljefyring på alle eiendommer. 

øyungsbua-3, desember 2019, foto olav olsen.jpg

Kunnskapsdeling

Vi ønsker å være frempå med å spre kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker vårt levebrød, snøen. Gjennom utstillingen «Vær og Føre – føre var» i Skimuseet, gis de besøkende en leken tilnærming til temaet miljø og klima. Med 160.000 besøkere i året er utstillingen et viktig bidrag for å spre kunnskap om klimaendringene.  

Klær og utstyr

I vår kleskolleksjon finnes klær som er laget av polyester. Polyesteren gir plaggene gode tekniske egenskaper, men er et materiale det er ønskelig å unngå. Fremover vil derfor flere av våre plagg komme i resirkulert materiale. Et viktig miljøtiltak er også å satse på god kvalitet og plagg med lang levetid. Et eksempel på dette er anorakken, der kvalitet og design har holdt seg godt over tid.

I Skiforeningens skitilhenger har vi plass til mange par ski og skisko. Tilhengeren gjør det enkelt for oss å frakte skiene slik at vi kan bruke de til utlån på våre aktivitetsdager, arrangementer og skiskoler. Gjenbruk sparer både miljøet og lommeboken. Vi gir derfor også gode tips på hva man bør tenke på da man kjøper brukt. 

Medlemsbladet

Fra 2020 valgte vi å kutte ut plastpakningen rundt medlemsbladet, vi flyttet hele produksjonen hjem til Norge og trykket på mer miljøvennlig papir. Vi kan bli flinkere til mye, også å informere om mål og resultater i klimaarbeidet. I medlemsmagasinet har vi en fast spalte som heter bærekraft. Her ønsker vi løfte frem noe av det vi jobber med.

_42A0486_ aktuelt.jpg

Samarbeidspartnere