Generalforsamlingen 2021

Skiforeningens generalforsamling blir 5. mai 2021 kl. 18.

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt og du må melde deg på for å kunne delta. Påmeldingsfristen er gått ut.   

Til behandling på generalforsamlingen foreligger de i loven nevnte saker.

Årsrapport, med styrets beretning og regnskap, for perioden 01.01. – 31.12. 2020 blir lagt ut 14 dager før generalforsamlingen på www.skiforeningen.no og i Skiforeningens hus, Kongeveien 5, 0787 Oslo.

Protokoller fra tidligere generalforsamlinger.

Samarbeidspartnere