Føremelding for Krokskogen - Hole

Tilbake til alle områder

Føremelding for Krokskogen - Hole

Føremeldingen har tatt sommerferie, men er tilbake når den første snøen lander til høsten.

stuer med servering

Løvlia sommeren 2022

Løvlia

Åpent i dag fra 11:00 til 16:00
Sommermorgen på Sørsetra

Sørsetra

Åpent i dag fra 10:00 til 16:00
Orienteringsfolket har inntatt Ringkollen

Ringkollstua

Stengt i dag
Full sommer på Heggelia

Heggelia

Stengt i dag
Storebekkhytta finner du langs Gråseterveien ca. 6 km inn fra Skansebakken

Storebekkhytta

Stengt i dag
Ny hytte!

Greinehytta

Stengt i dag
Skyfritt ved Damtjern

Damtjern varmestue

Ingen Informasjon
+ - Vis alle færre stuer med servering

stuer med servering

Løvlia sommeren 2022

Løvlia

Åpent i dag fra 11:00 til 16:00

Sørsetra

Åpent i dag fra 10:00 til 16:00

Ringkollstua

Stengt i dag

Heggelia

Stengt i dag

Storebekkhytta

Stengt i dag

Greinehytta

Stengt i dag

Damtjern varmestue

Ingen Informasjon
+ - Vis alle færre stuer med servering

Siste bilder fra Krokskogen - Hole

Det var riktig trivelig denne ettermiddagen ved det lille, navnløse tjernet 521 moh., rett sør for Nibbitjern. Hjortelusfluene glimret med sitt fravær. Her er utløpet fra vannet og flytetorver i forgrunnen, og den eneste hytta ved vannet i bakgrunnen. Noreledningen gikk omtrent rett over dette stedet, og kunne være praktisk å orientere etter før GPS-tiden.
Varmende sol og begynnende høstfarger
(Foto: Odd Tore Saugerud , 17.09.2023)
På sin vei fra Nibbitjern til Kampevaddammen renner Fjerdingsbekken gjennom dette lille, navnløse tjernet 521 moh. Bekken ut fra det renner gjennom et tuelandskap, og er for dyp til å vade og for bred til å hoppe over. Plankene som utgjorde brua på blåstien, var tatt av flommene og ført nedover, men ble hentet opp igjen og plassert der bekken var smal nok. Her var det betryggende å ha et tre å holde seg i for å komme seg trygt og tørt over.
En ustabil og glatt nødløsning
(Foto: Odd Tore Saugerud , 17.09.2023)
Etter 94 år, delvis i drift, delvis som reserve, ble Noreledningen revet i 2022. Bortsett fra masten ved Wyllerløypa er denne kjentmannsposten i ledningstraséen ved tjernet 521 moh. (rett sør for Nibbitjern) det eneste minnet om den. Tatt i betraktning erfaringene fra Ukraina og hvor avhengig Norge er av elektrisk kraft, spesielt vinterstid, kan visdommen bak denne beslutningen diskuteres.
Noreledningen: et minnesmerke
(Foto: Odd Tore Saugerud , 17.09.2023)

Webkamera

Webkamera ved Sollihøgda
Sollihøgda
Webkamera ved Ringkollen
Ringkollen
Se alle webkamera
Logo Hafslund, Møller Bli, Obos.
) )

Samarbeidspartnere