Eidsvoll - Nes

Om Eidsvoll - Nes

Eidsvoll er den nordligste kommunen i gamle Akershus fylke og har et et samlet flateinnhold på ca. 450 kvadratkilometer. De store kjennemerkene i landskapet er Skreikampen (698 moh.), Mistberget (663 moh.), Ninabben (433 moh.) og Mjøsa (125 moh.). I tillegg er elva Vorma (fra Mjøsa til Glomma) viktig.

Kommunen har flere tettesteder, bl.a. Dal, Råholt, Eidsvoll (Sundet), Minnesund og Feiring.

I Eidsvoll finner man skiløyper både i skogen og i den umiddelbare nærheten av boområder. Rett bak boligområdet på Hasler på Dal kommer man inn på skiløypenettet rundt Hasleråsen, som fortsetter nordover til Finstad. På Råholt kan man spenne på seg skiene og gå over E6 på gangbru og over til Bergermoen. På Vestvang kan man fort komme seg ut i kjørte spor på jordene ved Dønnumskia. Også på det store jordet mellom Elstad og Tønsaker kjøres det løyper som er populære for dem som bor i nærområdet.

De mer krevende løypene ligger inne i skogen i Gullverket. Disse er del av et større løypenett, som krysser kommunegrensa sørover mot Nes. Her kan man gå lange runder og finne løyper med større eller mindre stigning. Grunnstammen av løypenettet ligger på skogsbilveier. Disse kjøres først, før det er nok snø i terrenget til å kjøre løypene der.

I tillegg til løypene som vises på Skiforeningens nettsider, kjøres det løyper i Staviåsen (drives av Eidsvold Værks Skiklub).

Om sommeren er det gode muligheter for turliv i skogsområdene. Det er mange mil med skogsbilveier, som til sammen danner et intrikat nett. Noen steder må man over på sti, men generelt kommer man langt uten å måtte forlate grusveiene. Fotturer opp til toppen av Mistberget og Ninabben anbefales. Utsikten fra toppen er storslått.

Terrenget i området preges av den store Romerikssletta, som er omgitt av åser. Bosetningen ligger hovedsaklig på sletta, mens det er mer spredt bebyggelse langs ferdselsårene i åssidene.

Geologisk er Gullverket og den østre delen av Eidsvoll langt eldre enn åsene i vest. Det merkes først og fremst ved at landskapet er mindre bratt. Den store Romerikssletta som skiller de to områdene, er gammel havbunn fra sist istid og består først og fremst av leire. Ned mot de store vannårene går det bratte ravinedaler som skjærer seg ned gjennom slettelandskapet. Den varierende geologien i området gir mange ulike landskapstyper å ferdes i for den som vil ut på tur.

Nes kommune ligger sør for Eidsvoll og har et areal på ca. 637 kvadratkilometer. Kommunesenteret Årnes ligger ved Glomma, som deler kommunen i to. Kommunen preges både av store områder med kulturlandskap og av skogsområder. Her er det gode muligheter for friluftsliv! I skogene nord i kommunen er det et stort nett av skiløyper. Ursknappen (501 moh.) er høyeste topp.

I Nes legger de lokale idrettslag og velforeninger ned et stort arbeid i tilrettelegging av turstier i nærområdene. Når det gjelder skiløyper, er de nordligste deler av kommunen de mest snøsikre, og her kjøres løypene først. Disse løypene er med i Skiforeningens føremelding. Lokale lag kjører opp løyper i hver grend, og spesielt rundt barneskolene er det alltid tilbud om skiløyper. Ved snørike vintre er det mulig å gå på ski fra sør i kommunen via Brårud til Fenstad og over i løypenettet ved Nes skianlegg og videre over i Eidsvoll og mot Skogbygda.

Blåmerkede sommerstier i Nes er registret på et eget turkart utgitt av Nes kommune. I Fenstad har Fenstad Skiklubb sitt eget turkart hvor gamle boplasser i utmarka også er registrert. Fint utgangspunkt for turer er «Den Gule Grinda» ved veien til Nes skianlegg, Nes skianlegg og parkeringen ved Kårstad på Ålandsvegen.

Fenstads høyeste topp er Vardehøgda (410 moh.) og denne nås ved rundløype fra Vika ved Kampåvegen. Nes skianlegg har også gode sommermuligheter med asfaltert rundløype, terrrengsykkelløype og treningsapparater.

Skogbygda har også et godt merket løypenett, og gode utgangspunkt for turer er Skogbygda skole, Fyrivangen, Vesle Garsjøen og området rundt Fløyta. Fra Fallet går merket sti til bygdas høyeste punkt, Ursknappen, som ligger på grensa til Nord-Odal.

Brårud har merkede løyper fra Eidsvoll grense i nord til Låvegsåsen i sør. Brårud skole er et godt startpunkt. For turer i nordlige del av området er det god merking direkte fra hovedveien mellom Brårud og Eidsvoll. Vardehøgda er fint turmål med god utsikt. Ny tursti langs Vorma fra Hageberg er et spennende tilskudd til turmuligheter.

I Vormsund er det merket turstier fra golfbanen, via Nes kirke til Nes kirkeruiner. Tesiåsen har gode turstier og rasteplasser. Fint utgangspunkt er Stein gamle skole ved E16.

Hvam har sine fine turområder i Hvamsåsen, og ny tilrettelagt gangvei fra Neskollen til Hvamsetra med fine rasteplasser underveis. Her er det plass både til barnevogner og rullatorer, en fin tur for alle. I tillegg har området mange blåmerkede stier som både kan nås fra Neskollen, Badstudalen (ved Hvamsmoen) og sør fra Udenes gamle skole. Her er det også merket sti ned mot Glomma ved Hvamshaugen, en idyllisk plass med god utsikt til elva.

Oppaker har tursti langs Glomma fra Nes strandhager til det gamle fergergeleiet ved Seterstøa. Herfra kan man gå «Den Vingerske Kongevei» tilbake over Herbergåsen, her er fint turområde kombinert med viktig historie.

Årnes har store skogområder østover, og Nes turlag har ansvaret for løypene. Turkart for Nes må benyttes for å kunne få et riktig bilde av det omfattende løypenettet. Gode startsteder er Skøyenteiet i nord, Sagstusjøen, Dragsjøhytta og Fjellfoten. Fra Fjellfoten til Dragsjøhytta og ned til Fjuk er det tilrettelagt turvei med lys, her er det også mulig å benytte barnevogn og andre hjelpemidler. Ved Dragsjøhytta er det anlagt trimpark med apparater.

Haga har turområder og stier som går opp mot stiene fra Årnes. Startmuligheter fra Haga Skytebane mot Finholtsjøen og fra Stensrud over Korpåsen. Fra Auli Kirke går «lærerinnestigen» og her er det mulig å gå inn mot Udenesseter og Nybak med det høyeste punkt på 404 moh.

Fra Aulifeltet er det gode merkede stier sørover i Tandbergfjellet til Svarstadtjennet. Turområdet fortsetter over i Sørum Kommune.

Løypepreparering

Løypene som ligger her på våre nettsider prepareres av Bokkedalen Løypelag, Finstad sportsklubb, Nordre Eidsvoll IL, Finnkollen IL, Naturopplevelser nord i Nes (en sammenslutning av Fenstad Skiklubb, Steinsjøens venner og Halmsås & omegn skilag), Fenstad Skiklubb, Nes ski- og sykkelanlegg og Halmsås & omegn skilag.

Føremelding

Føremeldingen har tatt sommerferie, men er tilbake når den første snøen lander til høsten.

Løyper i Eidsvoll - Nes

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Finstad - Strandåsen [Tårnløypa] 2,8 km ikke preparert ikke preparert
Finstad (Steinerskolen) - Sneisrud 3,4 km ikke preparert ikke preparert
Frilset - Inngjerdinga 2,1 km ikke preparert ikke preparert
Brøstadvangmyra - Grønnsjøen 1 km ikke preparert ikke preparert
Grønnsjøkoia - Midtrøysholen 0,8 km ikke preparert ikke preparert

Finstad - Strandåsen [Tårnløypa]

Lengde

2,8 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Finstad (Steinerskolen) - Sneisrud

Lengde

3,4 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Frilset - Inngjerdinga

Lengde

2,1 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Brøstadvangmyra - Grønnsjøen

Lengde

1 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Grønnsjøkoia - Midtrøysholen

Lengde

0,8 km

Sist preparert

ikke preparert

Preppetype

ikke preparert

Gå til løype

Sykkelruter i Eidsvoll - Nes

Ruter Lengde Type Område
Gullverket - Lynesvangen 5,9 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Eidsvoll - Nes
Ås skole - Lensmannsvangen 5,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Eidsvoll - Nes
Byrudstua - Byfellavegen (Tisjøen) 5 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Byrudstua - Tømte 4,8 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes
Ås skole - Åsleia 3,7 km Offentlig vei Eidsvoll - Nes

Gullverket - Lynesvangen

Lengde

5,9 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Ås skole - Lensmannsvangen

Lengde

5,7 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Byrudstua - Byfellavegen (Tisjøen)

Lengde

5 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Byrudstua - Tømte

Lengde

4,8 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Ås skole - Åsleia

Lengde

3,7 km

Område

Eidsvoll - Nes

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i Eidsvoll - Nes

Steder Moh Type Område
Arnestad Minde 158 Gårdsbruk Eidsvoll - Nes
Benkemyra 370 Innfallsport (parkering) Eidsvoll - Nes
Bokkedalen 225 Generelt stedsnavn Eidsvoll - Nes
Brøstadgruva 435 Generelt stedsnavn Eidsvoll - Nes
Brøstadvangmyra 435 Generelt stedsnavn Eidsvoll - Nes

Arnestad Minde

Moh

158 m

Type

Gårdsbruk

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Benkemyra

Moh

370 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Bokkedalen

Moh

225 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Brøstadgruva

Moh

435 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Brøstadvangmyra

Moh

435 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Eidsvoll - Nes

Gå til sted

Turer i Eidsvoll - Nes

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Den store gullverksrunden 50,4 km Sykkeltur Eidsvoll - Eidsvoll
Egilrunden 7,4 km Skitur Den gule grinda - Den gule grinda
Til skogs fra Skogbygda 36,8 km Sykkeltur Ingeborgrud - Ingeborgrud
Til topps i Gullverket 20,1 km Skitur Øvre Holtet - Øvre Holtet
Turen forbi Utsjøen 20 km Skitur Ihlangsvangen - Ihlangsvangen

Den store gullverksrunden

Lengde

50,4 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Eidsvoll

Til

Eidsvoll

Gå til turen

Egilrunden

Lengde

7,4 km

Turtype

Skitur

Fra

Den gule grinda

Til

Den gule grinda

Gå til turen

Til skogs fra Skogbygda

Lengde

36,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Ingeborgrud

Til

Ingeborgrud

Gå til turen

Til topps i Gullverket

Lengde

20,1 km

Turtype

Skitur

Fra

Øvre Holtet

Til

Øvre Holtet

Gå til turen

Turen forbi Utsjøen

Lengde

20 km

Turtype

Skitur

Fra

Ihlangsvangen

Til

Ihlangsvangen

Gå til turen

Stuer i Eidsvoll - Nes

Stuer Område Ansvarlig Moh
Sportshytta på Minnesund Eidsvoll - Nes Diverse 200 m
Løntjernbråten Eidsvoll - Nes Diverse 430 m
Varmestua på Finstad Eidsvoll - Nes Diverse 175 m

Sportshytta på Minnesund

Område

Eidsvoll - Nes

Ansvarlig

Diverse

Moh

200 m

Gå til stuen

Løntjernbråten

Område

Eidsvoll - Nes

Ansvarlig

Diverse

Moh

430 m

Gå til stuen

Varmestua på Finstad

Område

Eidsvoll - Nes

Ansvarlig

Diverse

Moh

175 m

Gå til stuen

Samarbeidspartnere